CO2-neutraal van eigen bodem.

Compenseer uw onvermijdbare CO2-uitstoot lokaal met carbon+ credits voor een positieve impact op klimaat, natuur én landbouw.

Maak uw producten klimaatneutraal, van boer tot bord.

Laat uw duurzaamheidsambities zien aan uw klanten, werknemers en aandeelhouders.

Creëer tastbare positieve impact op klimaat, milieu en economie in uw eigen gemeente.

Hoe werkt het?

Een van de oplossingen van het klimaatprobleem ligt in onze eigen bodem. Door bodemversterkende landbouwpraktijken kan CO2 uit de lucht langdurig worden vastgelegd in de grond als vaste organische stof.

Wilt u ook de voetafdruk van uw organisatie verminderen? Dan kunt u bijdragen door carbon+ credits af te nemen: u vergoedt boeren uit uw omgeving per ton CO2 die zij in hun bodem opslaan en ontvangt daarvoor in ruil een certificaat.

Zo heeft u rechtstreeks impact op…

Het klimaat

U compenseert een stuk van uw eigen onvermijdbare uitstoot, op de plek waar die uitstoot plaatsvindt – zoals het hoort.

Het milieu

U draagt bij aan lokaal natuurherstel, schonere lucht en water.

De economie

U geeft de transitie naar een Nederlandse circulaire landbouw een duwtje in de rug en maakt de voedselproductie weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Wie zijn wij?

Carbon Farmers is een initiatief van LTO Bedrijven, onderdeel van het grootste netwerk van land- en tuinbouwers in Nederland. Wij zijn ervan overtuigd dat Nederland de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs enkel kan behalen als we, naast het drastisch verminderen van de maatschappelijke broeikasgasuitstoot, ook actief CO2 uit de lucht halen. Onze boeren en tuinders hebben hiervoor de sleutel in handen. Met uw aankoop helpen wij hen om Carbon Farmers te worden en dragen we samen ons steentje bij aan een klimaatpositieve toekomst.

Meld u vandaag nog aan voor carbon+ credits!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contact
Lars Hillewaere
tel.  +31 6 82 59 64 22

Agro Business Park 1,
6708 PV Wageningen

info@carbonfarmers.nl