Wageningen 28 november 2022 – Met de koop van carbon credits door Afvalverwerkingsbedrijf Van Happen Containers is het pilotproject van Carbon Farmers succesvol afgerond. Hiermee is een start gemaakt met koolstofboeren en duurzame ondernemingen aan elkaar te koppelen. Carbon Farmers is een initiatief dat op meerdere vlakken werkt aan de verduurzaming van Nederland, in eerste instantie door het stimuleren van de teelt van het perspectiefvolle gewas olifantsgras.

Carbon Farmers stelt ondernemingen die aan hun klimaatneutraliteit willen werken in staat een deel van hun moeilijk te vermijden CO2-uitstoot te compenseren. Met de koop van carbon credits (koolstofcertificaten) wordt geïnvesteerd in Nederlandse ‘carbon farmers’ (koolstofboeren) die olifantsgras verbouwen. Dit zorgt voor de afvang van grote hoeveelheden CO2 en genereert tegelijkertijd extra inkomsten voor de agrarische ondernemer.

Van Happen Containers is actief in afvalinzameling, transport, overslag en sortering van afvalstoffen en heeft een grote klantenkring in de veeteelt en de land- en tuinbouw. De missie van het Brabants  familiebedrijf is om zo veel mogelijk grondstoffen geschikt te maken voor hergebruik en daarmee de verbranding ervan te voorkomen. Ook is er geïnvesteerd in een unieke sorteerinstallatie, die het gemengde afval scheidt in herbruikbare deelstromen. Dankzij de duurzaamheidsgedachte van de familie en medewerkers bestaat het bedrijf 85 jaar. In de transitie ‘van afvalinzamelaar naar grondstofleverancier’ wordt er volop geïnvesteerd in innovatie.

Mark van Happen: “We hebben ervoor gekozen om dit project te steunen omdat het aansluit bij het DNA van ons bedrijf en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van Happen Containers staat dicht bij de agrarische ondernemer. Zo werken we al jaren samen met LTO Ledenvoordeel om de afvalinzameling en -verwerking bij boerenbedrijven te verzorgen. Naast het voortdurend verminderen van onze eigen uitstoot, willen we ook boeren helpen om hun bedrijf te verduurzamen. Tot slot geloven wij dat lokale, bio-based grondstoffen voor o.a. papiersubstituten en de bouw een belangrijke rol zullen spelen in de circulaire economie van morgen. Wij willen die transitie mee helpen aanjagen.”

Olifantsgras (Miscanthus giganteus) heeft vele voordelen. Dit snelgroeiende ‘supergewas’ in de bodem en het gewas zelf erg veel CO2 op, tot wel vier keer zoveel als een regulier bos. Het is ook erg gemakkelijk te telen: eenmaal aangeplant levert het zonder bemesting en met minimaal onderhoud een jaarlijks rendement op voor tenminste 20 jaar. Daarnaast houden de diepe wortels veel water vast bij hevige regenval en gedijt het gewas goed in droge zomers.

Over de afname van de oogst van olifantsgras zijn afspraken gemaakt met Miscancell. Dit Arnhemse bedrijf is gespecialiseerd in het verwerken van olifantsgras tot veelgevraagde grondstoffen cellulose en lignine. Hier worden vervolgens producten als asfalt, lijmen, boomvrij papier of bouwmaterialen van gemaakt.

In totaal zal Van Happen Containers door haar aankoop bijdragen aan de opslag van 500 ton CO2 over 5 jaar. Hiermee worden 13 ondernemers gesteund die in totaal 40 hectare olifantsgras verbouwen. Bij Carbon Farmers staat elke credit voor één ton CO2-opslag.

Carbon Farmers is op zoek naar agrarische ondernemers die in 2023 willen starten met de teelt van olifantsgras en organiseert daarvoor op 30 november een webinar. Interesse? Meld u dan hier aan.

Meer informatie voor bedrijven die in eigen land willen bijdragen aan klimaatverandering en circulaire economie is te verkrijgen via www.carbonfarming.nl.