Het bedrijf Dutch Plant Force introduceert mammoetgras als steriele variëteit van het gewas miscanthus. De voordelen ten opzichte van de gangbare Miscanthus giganteus is verdubbeling van de opbrengst in biomassa tot wel 40 ton per hectare.

Miscanthus hybride ‘Mammoth’ is de officiële naam van deze nieuwe soort miscanthus. ‘Het gewas is nog hoger dan olifantsgras. Vandaar dat we mammoetgras wel toepasselijk vinden’, verklaart Hein Stam van Dutch Plant Force. Het bedrijf in het Zuid-Hollandse Zoetermeer heeft de kwekersrechten van de nieuwe variëteit die samen met een plantenkweker in het Zuid-Hollandse Boskoop is veredeld en ontwikkeld.

Belangrijk pluspunt van de nieuwe soort miscanthus is de hoge biomassaproductie. De planten uit stekken die in juni in de vollegrond zijn uitgeplant, zijn nu al 4 meter hoog, zegt Stam. ‘De oudste planten in Nederland staan bij de kweker in Boskoop en zijn een jaar of zeven oud. Dat gewas wordt in één seizoen zomaar 6 meter hoog. Onder Nederlandse omstandigheden gaan wij uit van 40 ton oogstbaar product per hectare en in warmere landen kan dat nog meer zijn. Wij verwachten opbrengsten aan biomassa die vergelijkbaar zijn met rietsuiker.’

De productiviteit van de nieuwe soort miscanthus is volgens Stam voor een deel te danken aan de steriele groeiwijze. De planten bloeien niet, waardoor het gewas nog meer energie kan steken in het aanmaken van biomassa. ‘Bijkomend voordeel is dat mammoetgras twee keer zoveel CO2 vastlegt als standaard miscanthus. Wij gaan uit van 70 ton per hectare op jaarbasis. Nadeel van een steriel gewas is de vegetatieve vermeerdering die iets duurder is.’

De toepassingsmogelijkheden van mammoetgras zijn vergelijkbaar met die van olifantsgras. Stam somt op dat het varieert van grondstof voor bouwmaterialen, voor productie van bio-ethanol, voor cellulose in de papierindustrie tot gebruik voor strooisel in veestallen. ‘De kwaliteit van de vezels wordt als goed beoordeeld en vooral de lichte kleur is gunstig voor papierfabrikanten.’

Informatiedag Mammoetgras voor Noord Nederland

Op 22 februari wordt er door Mammoetgras Noord in samenwerking met Dutch Plant Force een informatiedag georganiseerd. Dit event vindt plaats op e agrarische locatie van Koos Vos.

Er zijn twee sessies:
1e sessie inloop vanaf 14.30 en sessie is van 15-17 uur
2e sessie inloop vanaf 18.30 en sessie is van 19-21 uur.

Programma:

  • Welkom
  • Ontstaan en toepassingen van Mammoetgras
  • Verdienmodel Mammoetgras
  • CO2 certificering
  • Vragen en antwoorden met Mammoetgras Noord
  • Afsluiting

Er wordt vooral behandeld hoe interessant is Mammoetgras voor de boer en hoe zit de businesscase eruit, maar ook vele andere facetten zoals toepassingen van Mammoetgras en hoe gaan we om met de vastlegging van CO2 en stikstof.

Meld u aan via deze website.