Bron: provincie Limburg

Op 30 maart kwamen zo’n 170 boeren, bouwers, woningcorporaties en verwerkers samen op de Brightlands Campus Greenport in Venlo voor het Symposium Vezelgewassen Van Land naar Pand. Het onderwerp van de dag: nieuwe (aanvullende) verdienmodellen voor de boeren en versnellen van de verduurzaming van onze woningmarkt.

De keynote-spreker van de dag was Jan-Willem van de Groep, die van het Rijk een mandaat gekregen heeft om de bio-based bouwmarkt in Nederland op stoom te brengen d.m.v. het programma Building Balance. Daarnaast kwamen 8 innovatieve pitchers aan bod, die de groep inspireerden met bio-based toepassingen voor van alles van brandnetels tot bamboe. Miscancell en BambooLogic de partners van Carbon Farmers, kwamen onder andere hierbij aan het woord.

Vanuit Carbon Farmers kreeg Lars Hillewaere het podium om uitgebreid te komen vertellen over de kansen en uitdagingen verbonden aan carbon credits. Bij de teelt van vezelgewassen voor de bouw en met de uitdrukkelijke oproep aan ketenpartijen om de agrariër regie te geven in het optuigen van deze nieuwe ketens en de gerealiseerde meerwaarde ook zo veel mogelijk naar de producent van de primaire grondstof te laten terugvloeien. Zonder een gezond en eerlijk verdienmodel voor de boer zal bio-based bouwen namelijk niet van de grond komen.

Afsluiten deed men met een panelgesprek met Ron Vanlier (Directeur Food & Agri Limburg bij Rabobank), Peter van Dijck (Portefeuillehouder Bodem en Water LLTB), Sjaak Berden (Business Developer Agrofood LIOF) en Jan Willem van de Groep (Programmaregisseur Building Balance). De organisatie van de dag werd verzorgd door Patrick Lemmens (LLTB).

Het Symposium was een initiatief van Platform Nieuwe Teelten Limburg in samenwerking met LIOF, Rabobank en Building Balance.