Jan Willem van de Groep, ondernemer uit de bouwsector, stelt in zijn laatste blog een veelbelovende manier voor om tegelijkertijd de klimaat- en stikstofproblematiek in de landbouw aan te pakken zonder gedwongen opkoop van agrarische grond, door bruggen te slaan tussen de bouw en de landbouw.

Zowel de productie van bouwmaterialen als de productie van voedsel zorgen voor een flinke impact door klimaatopwarmende emissies. Bij elkaar opgeteld zorgen deze sectoren voor 29% van de Nederlandse emissie in de vorm van CO2, CH4 (methaan) en N2O (lachgas). Voor de landbouw komt daar ook een flinke milieu-impact bij door de emissie van stikstof, waterkwaliteitsverlies en biodiversiteitsverlies.

In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt om de genoemde emissies fors te reduceren. Er zijn daarvoor twee fondsen gecreëerd waaruit die operatie betaald moet gaan worden: het Klimaat- en het Stikstoffonds.

Door de teelt van bio-based bouwgrondstoffen door Nederlandse boeren en tuinders te stimuleren, kunnen transitie-opgaven rond bouw, biodiversiteit en landbouw slim met elkaar worden verbonden en kan het geld uit beide fondsen effectiever worden ingezet. Bovendien verschuift de focus zo van gedwongen uitkoop naar een toekomstperspectief voor agrarische ondernemers in de buurt van natuurgebieden.

Dat betoogt Jan Willem van de Groep, ondernemer uit de bouw- en woningcorporatiesector. Hij leidt op dit moment een programma dat bio-based bouwen moet stimuleren, versnellen en opschalen in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het volledige artikel vindt u op: janwillemvandegroep.com/2022/02/17/verdienen-aan-koolstof-en-verminderen-van-stikstof/.