Zeven studenten van Wageningen University & Research onderzochten in het kader van hun studie de potentie van klimaatbestendige teelten, waaronder bio-based gewassen, voor één van onze Carbon Farmers.

De opdracht focuste zich op voedingsgewassen enerzijds en zogenoemde lignocellulose-gewassen met potentie in non-food toepassingen (zoals miscanthus) anderzijds.

Uit een brede waaier aan gewassen werden uiteindelijk 17 beloftevolle soorten gekozen (10 voedingsgewassen, 7 lignocellulose-gewassen) en één voor één uitgebreid doorgelicht op vlak van waterbuffering, droogtebestendigheid, bodemverbetering en arbeidsintensiteit van de teelt. Dit gebeurde door middel van een grondige literatuurstudie. Ook modelleerden de studenten de verwachte gewasopbrengst voor de komende 50 jaar.

Eén noemenswaardige bevinding alvast: alle 7 bestudeerde lignocellulose-gewassen scoren goed tot zeer goed op bovengenoemde vlakken en zijn dus het overwegen waard als klimaatbestendige teelt voor Nederlandse boeren. Op vlak van arbeidsintensiteit is enkel bamboe daarbij een negatieve uitschieter in vergelijking met de anderen, omdat de teelt veel handwerk vereist.

Het team presenteerde zijn bevindingen op woensdag 22 juni, een toepasselijke dag gegeven het massale boerenprotest dat die dag plaatsvond in Stroe in kader van de stikstofcrisis. Dit onderzoek kan een eerste stap zijn richting een andere vorm van landbouw, waarbij de gewasselectie meer datagedreven en met oog voor het veranderende klimaat gebeurt.

Op dit moment worden de resultaten van het onderzoek nog gefinaliseerd. Op een later tijdstip zullen we hierover meer informatie kunnen delen. Als u intussen vragen of opmerkingen heeft over dit onderzoek, kunt u deze richten aan info@carbonfarmers.nl.