Carbon Farmers, NLgroen en Miscancell hebben de handen ineen geslagen voor een pilotproject om de teelt van olifantsgras in Nederland te stimuleren. Dit unieke gewas biedt namelijk potentieel om veel CO2 uit de lucht op te slaan in bodem en biomassa en zo een waardevolle bijdrage te leveren aan de klimaatuitdaging. Tegelijkertijd levert deze teelt voor de land- of tuinbouwer een aanzienlijk en betrouwbaar rendement op voor lange termijn met minimale inspanning.

In deze pilot wordt onderzocht hoe de koolstofopslag in bodem en gewas koolstofcertificaten of ‘carbon credits’ kan opleveren. Hierbij ontvangt de agrarische ondernemer, bovenop de opbrengst van het gewas zelf, een vergoeding per ton opgeslagen CO2 van een partij die in Nederland een lokale bijdrage wil leveren aan het aanpakken van de klimaatuitdaging.

Na een infosessie in januari voor alle geïnteresseerden hebben 17 telers uit heel Nederland zich aangemeld, goed voor meer dan 50 ha miscanthusaanplant in april van dit jaar (zie kaartje). Als de verkoop van de eerste carbon credits dit jaar succesvol verloopt, wordt in het najaar de tweede inschrijvingsronde geopend.

Meer informatie over het project vind je hier:
Voor geïnteresseerde telers
Voor partijen met interesse om carbon credits te kopen