Op dinsdag 21 juni werd in Urmond (Limburg) de eindpresentatie gegeven van een maandenlang onderzoek door Guus Jenniskens en Xander Snijders, twee masterstudenten Bedrijfskunde aan de HAS Hogeschool.

Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door de LLTB en een aantal LLTB-ondernemers waren ook actief betrokken in de opvolging van de activiteiten. Carbon Farmers en Miscancell behoorden tot de bevraagde partijen. In dit onderzoek, getiteld “Rotsvast vertrouwen in het gebruik van miscanthus in beton?”, hebben zij de kansen en uitdagingen voor agrarische ondernemers van de miscanthusmarkt in Nederland in kaart gebracht, met specifieke aandacht voor de Limburgse context. Er werd daarbij in het bijzonder gekeken naar het potentieel van het verdienmodel voor boeren bij de verwerking van miscanthus in bouwproducten als beton of asfalt.

De finale resultaten van het onderzoek zijn nog niet openbaar, maar een aantal conclusies komen reeds duidelijk naar voren:

  • Er zijn zeer veel toepassingen denkbaar voor miscanthus, elk met hun eigen afnemer en uiteenlopende prijs per ton gewas. Ondernemers die hiermee aan de slag willen, doen er goed aan om zich te informeren over de mogelijkheden qua afzet en de voor hun context meest geschikte afnemer te vinden.
  • De betrokken LLTB-ondernemers vinden het cruciaal om inspraak te krijgen in de miscanthusketen om deze teelt aantrekkelijk genoeg te maken om er percelen 20 jaar of meer voor vast te zetten. Het verdienmodel met de boer als loutere grondstoffenleverancier is daarvoor (nog) niet interessant genoeg in vergelijking met andere bouwgewassen.
  • De carbon credits-markt (voor koolstofopslag, dan wel uitstootvermindering) biedt potentieel om het saldo van het gewas aan te vullen, maar deze jonge markt kent nog haar uitdagingen in Nederland op vlak van zowel inkomsten als kosten. Het is noodzakelijk om kopers te vinden die lokale klimaat- en milieu-impact in bouw en/of landbouw belangrijk genoeg te vinden om een substantieel hogere prijs per ton CO2 neer te tellen dan de internationale marktprijs.

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit onderzoek? Dan kunt u deze richten aan info@carbonfarmers.nl.