Steeds meer Gelderse bedrijven en organisaties willen klimaatneutraal worden. Meestal zijn ze echter niet in staat om hun eigen broeikasgasemissie volledig tot nul te reduceren. Daarom groeit de interesse om de onvermijdbare eigen uitstoot te compenseren met behulp van de aankoop van zogenaamde ‘carbon credits’. Er is interesse om die te kopen van landbouwbedrijven in de regio. Dat blijkt uit een onderzoek onder Gelderse ondernemingen door LTO en aESTI in opdracht van Provincie Gelderland.

In dit onderzoek werden meer dan twintig Gelderse bedrijven en organisaties uit allerlei sectoren geïnterviewd. Daaruit kwam naar voren dat kleinere bedrijven het vooral belangrijk vinden om rechtstreeks samen te kunnen werken met de boer in kwestie. Grotere bedrijven hechten dan weer meer belang aan een hogere betrouwbaarheid van de credits, die onafhankelijk gevalideerd moeten zijn. Ongeacht de individuele verschillen is het voor alle bevraagden belangrijk dat de credits gepaard gaan met een transparant en onderbouwd verhaal van lokale ecologische impact.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er over carbon credits nog veel onduidelijkheden en onzekerheden heersen. Dit geldt zowel voor het beleid dat nog in ontwikkeling is als voor de borging van de koolstofopslag en het verdienmodel voor de agrariër.

Provincie Gelderland wil graag verder met de resultaten van het onderzoek. Een aantal partijen heeft ook aangegeven daar graag bij betrokken te willen worden. De komende maanden zal duidelijk worden welke stappen de Provincie gaat (helpen) zetten.

Het volledige rapport kunt u nu downloaden. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Lars Hillewaere, Business Developer Carbon Farming bij LTO Bedrijven (lhillewaere@ltobedrijven.nl).

Bekijk het rapport