Het kabinet wil de teugels aanhalen en strenger toezien op vermindering van de CO2-uitstoot. Ministers worden verantwoordelijk voor het halen van deze klimaatdoelen in de sector die in hun portefeuille valt. Klimaatminister Rob Jetten gaat hierop toezien.

Verder gaat het kabinet een wetenschappelijke adviesraad benoemen die het klimaatbeleid beoordeelt. Jetten heeft zijn plannen donderdag bekendgemaakt. Belanghebbenden kunnen meepraten over het beleidsprogramma, dat is opengesteld voor consultatie. Het plan moet er volgens hem voor ‘zorgen dat noodzakelijke transities in de komende jaren op tempo komen, we strakker sturen op de uitvoering van afspraken en vervuilende activiteiten een eerlijkere prijs krijgen’.

Het nieuwe kabinet heeft zichzelf in navolging van de Europese Unie hogere doelen opgelegd. De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) moet in 2030 met 55 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990. De vermindering van broeikasgassen moet flink omlaag om dat en het doel opgelegd in de zaak aangespannen door klimaatorganisatie Urgenda te halen.

Het kabinet heeft dat doel jaren niet gehaald. De ambities zijn dus niet zozeer het probleem, maar wel de uitvoering ervan. Het kabinet is zich volgens Jetten ‘zeer bewust van de beperkingen’ op dat gebied. ‘Dat geldt bijvoorbeeld voor de krapte op de arbeidsmarkt. Het is allang niet meer de vraag of de transitie banen oplevert, maar of er genoeg mensen zijn om de banen in te vullen.’

De gevolgen van de omschakeling naar duurzame energie zullen merkbaar zijn voor iedereen, meldt hij de Tweede Kamer. ‘Er komen meer windmolens op de Noordzee, zonnepanelen op onze daken, meer duurzaam geproduceerde warmte en nieuwe kerncentrales. Groene vervoersopties als het openbaar vervoer en elektrische auto’s moeten aantrekkelijker worden, huizen makkelijker geïsoleerd kunnen worden en boeren zullen groener moeten boeren.’

In het hoofdstuk ‘landbouw en landgebruik’ in het beleidsprogramma is te lezen welke stappen het kabinet beoogt voor de landbouw. ‘De landbouw werkt in 2050 in gesloten en grondgebonden kringlopen. Die zijn zo klein als mogelijk en zo groot als nodig, maar in balans met de ecologische draagkracht van de omgeving. 2050 is ook het jaar waarin Nederland klimaatneutraal wil zijn’, schrijft Jetten.

Om die ambities te realiseren, zijn op de korte termijn, richting 2030, flinke stappen nodig. ‘De landbouw zet die stappen door de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en door in landgebruik koolstof (CO2) vast te leggen. Verder vervult de landbouw een relevante rol in de energietransitie door hernieuwbare energie op te wekken en door om te schakelen naar duurzame brandstoffen voor tractoren en mobiele werktuigen.’

Bron: Nieuwe Oogst