Vezelhennep is een product voor de toekomst. Vlas en hennep zijn relatief duurzame landbouwgewassen en in vergelijking met andere gewassen kunnen ze met de eindproducten per hectare veel en lang CO2 vasthouden.

Het areaal vezelhennep onder contract van vezelhennepproducent GreenInclusive uit het Friese Drachten is dit jaar uitgebreid van 60 naar 225 hectare in Friesland en Groningen. Het bedrijf zaaide afgelopen weken het gewas in. Vezelhennep wordt onder andere in isolatiemateriaal verwerkt.

Zo’n twintig boeren hebben een teeltcontract met GreenInclusive. Zij ontvangen 110 euro per ton vezelhennep. Bij een gemiddelde opbrengst komt dat neer op 800 tot 1.000 euro per hectare. Wanneer de akkerbouwers 10 hectare of meer telen, krijgen ze een toeslag van 1.000 euro.

De netto-opbrengst ligt volgens Loraine Westerneng van GreenInclusive echter veel hoger, omdat de teelt weinig tijd van de boer vergt. ‘De agrariër heeft maximaal vier uur per hectare werk aan het schudden en wiersen. Wij zaaien het in en persen het in balen.’

CO2 credits

Daarbij komt dat met vezelhennep CO2 wordt vastgelegd. ‘Voor de langere termijn kun je met CO2-credits een extra verdienmodel creëren voor de gehele keten, ook de agrarische sector’, geeft Westerneng aan. Niet alleen boeren, ook projectontwikkelaars als Wind Groep tonen interesse.

Op een areaal van 25 hectare bij Lemmer, dat in de toekomst mogelijk een andere bouwbestemming krijgt, is het de projectontwikkelaar een samenwerking met GreenInclusive aangegaan. ‘Het zou mooi zijn wanneer GreenInclusive ons natuurlijke woningisolatie terug kan leveren voor onze bouwprojecten. We leggen daarom CO2 vast in onze gebouwen met lokaal geteelde vezelhennep’, stelt Harmen Wind van de Wind Groep.

Isolatiepact met dertig partijen

Om de vraagkant naar biobased materiaal meer te stimuleren, heeft GreenInclusive een isolatiepact gesloten met dertig partijen, waaronder bouwbedrijven, woningcoöperaties, gemeente Leeuwarden en circulair Friesland. ‘Er is veel onbekendheid in de sector’, geeft Westerneng aan. ‘En er is nog geen eerlijk level playing field. De milieuprestaties worden in reguliere bouwmaterialen, bijvoorbeeld glaswol niet meegerekend.’

Dat het CO2-uitstoot en milieuschade aanricht, wordt volgens hem niet meegenomen. ‘Wanneer de vraag naar vezelhennep toeneemt, dan zal de prijs die boeren ontvangen ook stijgen.’ Ambitie van GreenInclusive is om 1.200 hectare vezelhennep in Noord-Nederland te telen en een fabriek te bouwen die de hennep verwerkt.

Gezonder leefklimaat

Akkerbouwer Frank de Schutter uit het Groningse Vierhuizen teelt voor het eerst 20 hectare vezelhennep op een totaalareaal van 250 hectare. Hij ziet het als product van de toekomst. ‘Ik was al langer op zoek naar een vezelgewas. Een jaar of vijf geleden hebben wij met vezelisolatie ons huis geïsoleerd. Vanwege de natuurlijke vochtregulatie heb je een gezonder leefklimaat. Het is misschien een klein beetje duurder dan ander isolatiemateriaal, maar je bespaart een duur ventilatiesysteem uit.’

Vlas als vezelgewas heeft De Schutter overwogen, maar de teelt ervan is onder andere vanwege het roten best risicovol, vindt de teler. ‘Vezelhennep is een heel makkelijk gewas. Je zaait het laat en het gaat er vroeg vanaf. Ik zie het als rustgewas. Het verbetert de grond. Het heeft weinig input nodig, een beetje mest erover en het is klaar. Het is een mooie afwisseling in ons bouwplan. We teelden altijd de helft graan. Dat is veel te veel. Daar krijg je dode grond van, het wortelt niet diep genoeg. En het is te eenzijdig.’

Verdubbeling vezelhennep

Het saldo is in vergelijking met zomergraan laag. De Schutter verwacht dat dit snel verandert. ‘Graan zit aan de top. Het saldo van vezelhennep verdubbelt binnen enkele jaren, daar ben ik van overtuigd. De tijd is er rijp voor. Steeds meer bouwbedrijven gaan over op natuurlijke bouwmaterialen. Onze aannemer wil niets anders meer. De enige reden om er niet mee te werken, is omdat je niet beter weet.’

Ondertussen is in Groningen, waar Dun Agro en Hempflax honderden hectares vezelhennep telen onrust ontstaan of vezelhennep wel in aanmerking komt voor de vergroeningssubsidie. Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur van Groningen. Tweede Kamerleden Derk Boswijk (CDA) en Laura Bromet (GroenLinks) willen weten of het bericht dat RTV Noord deze week naar buiten bracht over het mogelijk verdwijnen van de subsidie voor vezelhenneptelers klopt.

Tekst: Tienke Wouda
Foto: Greenclusive
Bron: Nieuwe Oogst