Op 12 april, niet toevallig Dutch Overshoot Day*, werd het platform WeGrow gelanceerd. Dit platform is een initiatief van partijen uit de bouw- en landbouwsector en heeft als doel om de transitie naar een bio-based bouweconomie in een stroomversnelling te brengen.

Dat gebeurt ten eerste door kennisdeling: zo wordt er op het platform heel gericht nieuws gebracht over de laatste ontwikkelingen in het Nederlandse bio-based bouwlandschap.

Daarnaast wil het platform bouwers en boeren ook met elkaar verbinden: op de WeGrow Biobased Markt (die op 1 mei live gaat) komen boeren, productontwikkelaars, projectontwikkelaars, groothandels, inkoopcombinaties, fabrikanten, architecten, adviseurs en leveranciers elkaar tegen en kunnen hier vraag en aanbod plaatsen. Dit kan een product zijn, maar ook kennisdeling of oproepen voor samenwerkingspartners kunnen hier geplaatst worden.

Tot slot biedt WeGrow in samenwerking met haar partners een uitgebreid jaarprogramma voor de community van bouwers en boeren. Het programma bestaat onder andere uit bedrijfsbezoeken, podcasts, congressen, netwerkbijeenkomsten en dagelijkse content via de website en social media.

WeGrow is een initiatief van Ballast Nedam Development, LTO Bedrijven, Merosch en Smart WorkPlace (SWP), met Rabobank als founding partner.

Wil je meer weten? Ga dan naar we-grow.nl.

 

*Dutch Overshoot Day is de dag waarop we als Nederlanders de biocapaciteit hebben opgebruikt die voor een jaar beschikbaar is. Anders gezegd: als iedereen op aarde zou leven als in Nederland, hebben we 3,6 maal de aarde nodig. Om die datum richting 31 december te krijgen, is het noodzakelijk dat we elk aspect van onze economie zo energie-efficiënt en circulair mogelijk gaan inrichten. Vanuit Carbon Farmers geloven we dat bio-based bouwen een vitaal onderdeel vormt van die economie van de toekomst en onderzoeken we welke teelten en producten ook een sterk verdienmodel voor de agrariër kunnen betekenen, al dan niet in combinatie met carbon credits.