Biologische boeren overhandigen woensdag een tienpuntenplan aan landbouwminister Henk Staghouwer (ChristenUnie) en stikstofminister Christianne van der Wal (VVD).

Volgens de biologische boeren kan de voedselproductie in Nederland hand in hand gaan met het leveren van maatschappelijke diensten als biodiversiteit, schone lucht, schoon water, een vruchtbare bodem en gezonde voeding. Dat kan met minder stikstof en zonder gebruik van kunstmest.

Om de problemen in de landbouw zoals de stikstofproblematiek aan te pakken, is een langetermijnvisie voor de landbouwsector nodig, zo klinkt het. Het ontbreken daarvan is volgens de bioboeren een van de oorzaken voor de ontstane maatschappelijke onrust onder een grote groep boeren.

Agrarisch onderwijs

Voor de ‘noodzakelijke omslag’ zijn volgens de biologische, biodynamische, agro-ecologische en kringloopboeren veranderingen nodig in het agrarisch onderwijs, het grondbeleid en de wet- en regelgeving. Daarnaast moet worden gezorgd dat duurzaamheid daadwerkelijk loont.

‘Voor de gezondheid van mens en planeet moet veel vaker worden gekozen voor plantaardige productie en consumptie. Dit alles zorgt voor een transitie in de landbouw: van een landbouw gericht op maximalisatie van productie met hoge bijkomende maatschappelijk kosten naar een herstellende, toekomstbestendige landbouw’, stellen de ondertekenaars van het plan.

Het tienpuntenplan is onder meer ondertekend door Biohuis, Caring Farmers, Federatie van Agro-ecologische Boeren en Herenboeren Nederland. Het plan heeft ook de steun van instanties en organisaties als Bionext, Louis Bolk Instituut, stichting Aardpeer, stichting Demeter en de Triodos Bank.

Het tienpuntenplan staat hier: https://caringfarmers.nl/wp-content/uploads/2022/07/Groenboerenplan-6-juli-2022.pdf

Bron: Nieuwe Oogst