In het voorjaar van 2022 gingen veertien ‘carbon farmers’, pionierende boeren uit heel Nederland, aan de slag met de teelt van olifantsgras (miscanthus x giganteus). Samen zochten we uit hoe hun positieve klimaatimpact ‘carbon credits’ (koolstofcertificaten) kon opleveren, een vergoeding per ton CO2 vastgelegd in bodem of gewas.

Uiteindelijk mondde deze verkenning uit in een samenwerking met certificerende instelling ONCRA en een afspraak voor verkoop van credits aan afvalverwerkingsbedrijf Van Happen Containers uit Eindhoven en accountancy-kantoor Harrier uit Groningen.

Na deze succesvolle pilot gaan we in 2023 op het gebaande pad verder. Eind november 2022 hielden we een webinar voor geïnteresseerde telers en gingen de inschrijvingen open voor een aanplant dit voorjaar. Uiteindelijk hebben twaalf innovatieve ondernemers zich aangemeld. In maart-april gaan de rizomen bij deze boeren de grond in, waarna ook hun carbon credit verkocht zullen worden door Carbon Farmers en NLgroen.

Naast vastlegging van CO2 in de bodem slaat olifantsgras ook koolstof op in haar vezel. Miscancell gebruikt een stuk van die vezel voor de productie van een bio-asfalt genaamd Grasfalt. Dit jaar zullen we afspraken maken met ONCRA over de borging van die koolstofvastlegging, zodat ook daar koolstofcertificaten voor kunnen worden verkocht. De eerste oogst vindt plaats in voorjaar 2024. Daarnaast zoeken we uit of olifantsgras ook in andere bouwtoepassingen (bijv. vezelplaten, bakstenen of isolatiemateriaal) kan worden ingezet.

Meer over Olifantsgras | Carbon Farmers