Miscanthus voor carbon farming

AanmeldenBekijk de veelgestelde vragen
N

Weinig onderhoud

Veel organische stof in de bodem

Minder CO2 in de lucht

Waarom miscanthus telen?

Miscanthus giganteus ofwel olifantsgras is een meerjarig rietachtig gewas dat groeit als kool, de energetische waarde heeft van steenkool en nauwelijks onkruidbestrijding, insecticide, irrigatie of bemesting nodig heeft (al kan er wel vlak na de oogst mest op worden uitgereden indien gewenst).

Land- en tuinbouwers hebben krachtige troeven in handen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Door met carbon farming hun bodemkwaliteit te verbeteren, kunnen zij vele tonnen CO2 uit de atmosfeer halen én tegelijkertijd hun bedrijfsvoering toekomstbestendiger maken. Daarvoor worden zij tot op heden in het conventionele landbouwsystem echter niet of onvoldoende vergoed. Daarom motiveert Carbon Farmers Nederlandse boeren te motiveren om aan de slag te gaan met carbon farming door de aanplant van micanthus.

Waarvoor wordt het gebruikt?

Micanthus heeft erg veel mogelijke toepassingen, gaande van minder tot meer hoogwaardig. Zo kan het simpelweg worden gebruikt als biobrandstof, maar ook bewerkt om als grondstof te dienen in o.a. papier, bioplastics en zelfs bouwmaterialen. Afnemers gebruiken het onder meer in de vervaardiging van klimaatvriendelijk asfalt, genaamd Grasfalt. In tegenstelling tot traditioneel asfalt wordt er een pak minder CO2 uitgestoten bij de productie van Grasfalt én slaat het daarenboven nog eens koolstof op. Zo wordt er dubbele klimaatwinst geboekt.

 

Hoe werkt het?

Deelnemers aan het Miscanthus-project krijgen begeleiding bij de teelt en bij de opbrengst van carbon credits via NLgroen. Carbon Farmers heeft meerdere partijen in haar netwerk die de oogst kunnen afnemen aan marktconforme prijzen. Daarnaast zorgen Carbon Farmers en NLgroen nu al voor de certificering en verkoop van certificaten voor koolstofvastlegging in de bodem. Tot slot is er een model in ontwikkeling om ook de koolstofvastlegging in bouwmaterialen op basis van miscanthus te kunnen borgen en verhandelen. We werken met al deze zaken toe naar een zo hoog mogelijk saldo voor de deelnemende agrariër

Meld u aan via het formulier.

Welke voordelen heeft het telen van miscanthus?

Miscanthus is een meerjarige, passieve teelt die weinig onderhoud vereist. Twee jaar na de aanplant kan er voor het eerst worden geoogst en vanaf dan levert het gewas jaar na jaar met minimale inspanning een vrij constant rendement op, en dat gedurende wel 20 jaar, zelfs in wisselende weersomstandigheden.

Miscanthus zorgt via haar wortels en gewasresten voor de opslag van zeer veel organische stof in de bodem, wat gunstig is voor o.a. bodemvruchtbaarheid en waterberging. Zeker voor minder productieve bodems is dit bijzonder interessant.

De teelt van miscanthus kan aanleiding geven tot extra inkomsten in de vorm van koolstofcertificaten (carbon credits), waarover hieronder meer.

Doet u mee?

Voor elke teler die zich aanmeldt voor het Project miscanthus, zal Cradle Crops of Miscanthus-Agri:

  • De rhizomen (wortelstokken) aanleveren aan marktprijs;
  • De aanplant verzorgen of begeleiden;
  • Informatie verstrekken over beheer en oogst en, indien gewenst, hierin begeleiden;

Bovendien zullen NLgroen en Carbon Farmers onderzoeken hoe de koolstofopslag in bodem en gras koolstofcertificaten kan opleveren én kopers zoeken om deze certificaten af te nemen aan een voor de boer voordelige prijs.

Wij zijn op zoek naar ondernemers die bereid zijn om minimaal 3 hectare minstens 10 jaar vast te zetten voor de teelt van miscanthus. Vanaf die tijdsspanne wordt het financieel namelijk pas écht interessant om hiermee aan de slag te gaan. In april 2024 zal de volgende aanplantronde zijn.

Interesse? Meldt u zich dan hieronder vrijblijvend aan.

Ik meld me aan voor het project miscanthus 

"(vereist)" indicates required fields

inschrijven nieuwsbrief
In welk gewas heeft u interesse?
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contact
Lars Hillewaere
tel.  +31 6 82 59 64 22

Agro Business Park 1,
6708 PV Wageningen

info@carbonfarmers.nl