Blijvend grasland verzilveren kan zonder moeite

Blijvend grasland verzilveren kan zonder moeite

Melkveehouder Aart van Dronkelaar is deelnemer aan een van de blijvend grasland-projecten. Rechts Mathijs Ramaker van GreenDutch Blijvend grasland legt CO₂ vast. Dat is een interessant gegeven in deze tijd waarin volop gezocht wordt naar mogelijkheden om de...