Olifantsgras tijdlijn

Olifantsgras (miscanthus) is een snelgroeiend meerjarig gewas met betrouwbaar rendement en heel veel koolstofopslag in gewas en bodem. Samen met partners Miscancell en NLgroen ontwikelden wij in ons Project Olifantsgras een model voor carbon credits voor de teelt van dit gewas.

Jaar 1

Vóór de aanplant

Zware kleigrond kan voorbereid worden door vóór de winter onkruid te verwijderen en te ploegen. Lichte gronden kunnen enkele dagen voor de aanplant geploegd, geëgd, gefreesd of gespit worden, net als voor bijv. maïsteelt.

April en mei

De teelt wordt aangevat door de aanplant van wortelstokken (rizomen). Dit gebeurt gewoonlijk handmatig, met 4 werkers achterop een aardappelpootmachine. De aanplant gebeurt gewoonlijk in april-mei. Eventueel is planten in juni ook te overwegen, als gras en onkruid over hun groeispurt heen zijn.

Onkruid wieden en beregenen

De jonge wortelstokken zijn in deze fase nog kwetsbaar voor onkruiddruk. Om hieraan tegemoet te komen, is het uitermate belangrijk om de onkruidgroei zo snel mogelijk te stuiten. Dat kan op biologische manier, o.a. met een schoffelmachine, wiedeg of zelfs begrazing door schapen. Chemische onkruidbestrijding kan ook: een typisch maïsherbicide is hiervoor gewoonlijk geschikt.

Najaar

Afsterven plant

De plant groeit door tot de herfst, waarna ze langzaam afsterft tot het volgende voorjaar. Hierbij zakken de minerale voedingsstoffen en het vocht terug naar de bodem. Uiteindelijk blijft het volgende voorjaar enkel de droge stengel over, waarvan de vezels ideaal zijn voor een toepassing als o.a. papiervervanger of grondstof voor bio-based bouwen.

 
 
 

Jaar 2

April: Niet oogsten of maaien

De plant is op dit moment nog niet geschikt voor de oogst. Op dit moment kan ervoor gekozen worden om helemaal niets te doen, ofwel om de plant te maaien (bijv. in het kader van een laatste keer onkruid wieden als dat nodig is). Als de planten worden afgemaaid, stoelen deze beter uit. Maaien gebeurt best op ongeveer 60 cm om te zorgen dat er groen blad aan blijft zitten.

Als er gemaaid wordt, kan vlak erna bemesting overwogen worden, maar dit is niet noodzakelijk. Hetzelfde geldt de volgende jaren: olifantsgras groeit prima zonder bemesting, maar het kan geen kwaad. Alleen is het enkel mogelijk om te bemesten vlak na het hakselen opdat er geen nieuwe uitlopers kapot worden gereden.

 

Jaar 3

April: Eerste oogst

Vanaf nu, 24 maand na aanplant, kan er voor het eerst worden geoogst. Omdat de plant nog niet volgroeid is, is de oogst in dit jaar ongeveer de helft (mogelijk iets meer) ten opzichte van een volwassen gewas.

Gewoonlijk verloopt de oogst in 2 fasen: eerst komt een maaimachine het gewas maaien. Vervolgens worden de balen samengeperst voor transport.

 

Jaar 4

April: Tweede oogst

Het olifantsgras is volgroeid. Vanaf nu, 36 maand na aanplant, levert de plant een betrouwbare oogst op gedurende minstens 25 jaar. De opbrengst zal variëren in functie van o.a. het bodemtype, maar bij een gezond gewas is 15 ton droge stof vrijwel een garantie in Nederland.