Machinefabrikant Lemken heeft speciaal voor het koolstofboeren een nieuwe ploeg ontwikkeld. Door twee verschillende risters zou de grond sneller met koolstof worden verrijkt.

Lemken ontwikkelde de ploeg voor carbon farming op basis van een Juwel CF, samen met het Duitse Leibniz Centrum voor Agricultuur- en Landschapsonderzoek (Zalf). Dit instituut doet, gefinancierd door de Duitse overheid, namelijk onderzoek naar de effecten van gedeeltelijk diepploegen op de opbrengsten en het klimaat.

De werking is als volgt: door met verschillende risters op twee diepten te ploegen, ontstaat elke tweede ploegvoor een schacht onder de teeltbodem waarin de humusrijke grond valt. Deze humuslaag blijft behouden en zorgt dus voor een langdurige opslag van koolstof.

Tegelijk moet de diepere bewerking bodemverdichting openbreken en de naar boven gekomen humusarme laag mengen met de bovenliggende humusrijke laag. Gewasresten kunnen deze humusarme grond weer verrijken en wortels kunnen diepere grondlagen ontsluiten en het water en grondstoffen opnemen.

Meer koolstof in grond

Na enkele jaren zal deze armere grond opnieuw zijn verrijkt met koolstof, stellen Lemken en Zalf op basis van veldproeven. Uiteindelijk zou de totale humusvoorraad toenemen net als de bodemvruchtbaarheid. Elke vijf tot tien jaar zou deze bewerking in een diagonale rijrichting herhaald kunnen worden.

Handige optie bij het koolstofboeren en de verkoop van eventuele CO2-certificaten is dat de ploeg de locatiegegevens en werkdiepte evenals de positie van de aangelegde schachten exact kan opslaan.

Bron: Nieuwe Oogst