Recent waren wij te gast bij Bodemzicht, een ‘proefboerderij’ opgestart in 2019 door een koppel biologen met het doel om aan te tonen dat landbouw een sleutelrol kan spelen in het aanpakken van voorgenoemde uitdagingen, en dat op rendabele wijze.

De regeneratieve demonstratieboerderij Bodemzicht waar praktisch en ideëel wordt gebouwd aan een regeneratieve samenleving en de transitie naar een regeneratieve (agri)cultuur in Nederland en Europa te faciliteren. Waar duurzaamheid vaak gaat over het verminderen van een negatieve impact, gaat regeneratie over het maken van een positieve impact. We boeren voor ecologische én sociale én economische winst.

Zo schoffelen we niet in de moestuin en gebruiken we geen pesticiden, wat leidt tot meer bodemleven, leuker werk in de tuin, smaakvolle groenten en hogere productie per m2. We vermarkten onze producten direct en werken veel samen met andere regeneratieve initiatieven en bouwen zo aan een hechte gemeenschap rond de boerderij. De kippen worden verplaatst in kipmobielen en komen pas ‘terug bij start’ als de vegetatie er beter uit ziet, dan dat het er uitzag.

Op die manier kunnen we levende bodem bouwen, CO2 afvangen, de waterretentie en de fruitproductie in het veld vergroten én kunnen de kippen iedere dag vers gras en insecten eten. Waar het energie bespaart, waarde creëert en ons begrip van en samenwerking met planten, dieren, dingen en microben versterkt, maken we gebruik van zowel low- als high tech.

Met Bodemzicht willen we een realistisch regeneratief alternatief neerzetten voor de huidige landbouw én een lange termijn toekomst creëren voor boeren in Nederland en Europa.

Bron: Bodemzicht