greenSand is beter bekend als olivijn, een mineraal dat in grote hoeveelheden op aarde voorkomt en al miljoenen jaren CO₂ verwijdert uit de lucht. Olivijnrijk gesteente en zand verweren zoals ijzer roest. Het olivijn reageert bij de verwering met CO₂ (zuur) en water (regen). Bij de chemische reactie worden silicaat, bicarbonaat en magnesium weer vrijgelaten. Dit zijn vervolgens weer belangrijke voedingsstoffen voor planten.

greenSand importeert olivijnrijk gesteente en heeft verschillende toepassingen gevonden zodat we allemaal een steentje bij kunnen dragen tot een beter klimaat. Olivijn heeft de unieke eigenschap om CO₂ permanent vast te leggen. Steenmeel van olivijngesteente is dan ook de snelste manier om CO₂ permanent vast te leggen. Als het op grote schaal wordt verspreid in een zeer kleine korrel, dan is het het meest effectief. Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar manieren om hun CO₂-uitstoot te verminderen en compenseren. greenSand wil helpen met het compenseren van CO₂ en daarvan kunnen agrariërs profiteren door het voordelig aanschaffen van het materiaal.

Olivijn helpt bij het verbeteren van het bodemmilieu en legt CO₂ vast

Een goed bodemmilieu heeft bepaalde condities nodig, waarbij pH en zuurstof de twee belangrijkste elementen zijn. Indien deze niet op orde zijn, dan wordt de opneembaarheid van voedingsstoffen beperkt en dan is de kans groter dat er ziekmakende micro-organismen ontstaan.

Olivijn verweert snel, dat wil zeggen dat de onderstaande stoffen relatief snel vrij komen en de verwering gaat ook nog jaren door. In de basis zorgt olivijn voor een hogere pH, uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid die uitgestrooid wordt, maar circa 0,5 pH-punt.

Waaruit bestaat olivijn en wat zijn de effecten?

Olivijn bestaat voornamelijk uit magnesium en silicium en bij de verwering komt wat nikkel vrij.

  • Magnesium: zorgt in de kern voor meer bladgroen en dus suikers die voornamelijk in de wortels terechtkomen.
  • Silicium: ondersteunt de opname van fosfaat. Zorgt voor stevige celwanden en verhoogt daarmee de weerstand tegen schimmels.
  • Nikkel: het is weliswaar weinig, maar nikkel is ondersteunend voor de omzetting van ureum.

We meten ook uw effect

U wil natuurlijk weten wat de effecten zijn. Daarom laten we SoilVision de effecten meten op de pH en de zuurstofindex. Daarmee kunnen we concluderen in hoeverre de opneembaarheid van voedingsstoffen is toegenomen.

Strooit u nu kalk omdat uw bodem te zuur is?

greenSand biedt agrariërs een erg fijne vorm van olivijn steenmeel (0-100 micron) tegen een sterk gereduceerd tarief voor de verbetering van de bodem. Probeer olivijn steenmeel en dan verhoogt u direct de pH van uw grond en verrijkt u de bodem met langdurige afgifte van magnesium, silicium en een beetje nikkel.

Wat kost het en wat levert het op?

Het levert een gezondere bodem. De hoeveelheid olivijn steenmeel per hectare gaat in overleg, greenSand gaat uit van 2 ton per ha. Er wordt een vergoeding gevraagd van € 20,- per ton excl. btw. De transportkosten zijn voor u en ook het aanbrengen dient u zelf te doen.

Soil Vision verzorgt een bodemanalyse om de effecten aan te tonen, deze zijn voor u kosteloos.

Interesse?

Stuur dan een e-mail naar info@greensand.nl. Kijk voor meer informatie op greensand.nl