Het eerste olifantsgras van Carbon Farmers zit in de grond! Afgelopen maand zijn de eerste plantjes de grond in gegaan.

In een spannende periode van harde regenval, gevolgd door wekenlange droogte zijn onze boeren met Miscancell aan de slag gegaan om de eerste lading olifantsgras aan te planten.

Olifantsgras is een gewas dat veel CO2 uit de lucht haalt en opslaat in bodem en biomassa. In deze pilot, die wij samen met Miscancell en NLgroen uitvoeren, wordt onderzocht hoe de koolstofopslag in bodem en gewas koolstofcertificaten of ‘carbon credits’ kan opleveren. Hierbij ontvangt de agrarische ondernemer, bovenop de opbrengst van het gewas zelf, een vergoeding per ton opgeslagen CO2 van een partij die in Nederland een lokale bijdrage wil leveren aan het aanpakken van de klimaatuitdaging.

Heeft uw organisatie een ambitieuze klimaatstrategie, waarin ook aandacht is voor uitstootcompensatie in Nederland? Dan komen wij met u graag in contact.