Na een geslaagde pilot zet Carbon Farmers stappen om de teelt van miscanthus in Nederland snel op te schalen. Daarvoor gaan we een samenwerking aan met Cradle Crops en Miscanthus-Agri.

De afgelopen twee jaar heeft Carbon Farmers voor het eerst projecten gedraaid met miscanthus (olifantsgras). Het heeft geleid tot een deelname van 25 ondernemers die miscanthus telen en enkele geïnteresseerde bedrijven om koostofcertificaten te kopen. Uit de pilots bleek dat er behoefte is bij de ondernemers aan goede begeleiding tijdens de aanplant en de teelt. Daarvoor zijn we op zoek gegaan naar partners voor plantmateriaal en teeltbegeleiding. Deze partners hebben we gevonden in Cradle Crops en Miscanthus-Agri.

 

Cradle Crops uit Westdorpe in Zeeuws-Vlaanderen is actief in de teelt van Miscanthus Giganteus, een initiatief door Filip Baecke. Al sinds 2010 heeft hij veel kennis en kunde heeft opgedaan in het verbouwen van miscanthus en boeren begeleidt in de opstart van deze teelt. Vanuit de overtuiging dat Miscanthus het gewas van de toekomst is wil Cradle Crops hun kennis en ervaringen delen en de aanplant bij geïnteresseerden gaan verzorgen. Dit naast de handelsactiviteiten in geoogste miscanthus. Verder zijn ze constant op zoek naar toepassingsmogelijkheden van miscanthus en naar andere gewassen die kansen bieden binnen de Biobased Economy.

 

 

Miscanthus-Agri is een nieuw samenwerkingsverband tussen beginnende en ervaren kwekers uit Noord-Brabant, die sinds 2023 samen optrekken om andere boeren te helpen om ook met dit gewas aan de slag te gaan. Miscanthus-Agri beschikt over haar eigen uitgangsmateriaal in de vorm van rhizomen en kweekplanten. Dit uitgangsmateriaal is in eerste aanleg bestemd voor aanplant in Nederland, België en Duitsland. Voor deze rassen is Miscanthus-Agri samenwerkingen aangegaan met toeleveranciers. Miscanthus-Agri voorziet in het juiste materiaal om efficiënt Miscanthus aan te planten en zorg te dragen voor de juiste gewasverzorging, teeltbegeleiding en advisering. Daarnaast kan Miscanthus-Agri de grondstof dusdanig bewerken en verwerken dat de verwerkende industrie deze kan opnemen in haar productie proces of in de verdere be- en verwerking daarvan.

 

Samenwerking

Beide partners leveren het plantmateriaal voor de miscanthus en hebben veel ervaring met begeleiding van de ondernemers met betrekking tot de teelt. Wilt u hier meer over weten volg dan ons webinar.